Ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak yürütülmekte olan Proje hizmetleri iki temel etapta ele alınmaktadır.

  • Tasarım çalışmalarına konsept aşamasından itibaren başlanarak tüm sürecin, avan proje, ruhsat projeleri ve uygulama projelerinin aşamalarını da kapsayacak şekilde tamamlanması,
  • Tasarım kararları verilmiş, konsept ve avan proje etapları tamamlanmış projelerin gerekli teknik detayları içeren mimari uygulama projelerinin hazırlanması

Her iki hizmet kapsamının birlikte veya ayrı ayrı değerlendirilmesi İşveren talebine bağlıdır.

Mimari Proje Hizmetleri Kapsamı;

  • Konsept Tasarım
  • Avan Proje
  • Uygulama Projeleri
  • Teknik Şartname, Keşif Özeti ve Metrajlar
  • As-built(yapıldı)Projeleri şeklinde sıralanabilir.

 

Mühendislik Proje Hizmetleri, proje hizmetleri kapsamında farklı başlıklar altında değerlendirilmekte olup birlikte hizmet verdiğimiz çözüm ortaklarımız ile statik, mekanik ve elektrik mühendisliği disiplinlerindeki proje çalışmalarını ifade etmektedir.