Teknik Danışmanlık çalışmaları, İşveren tarafından talep edilen teknik, maliyet, süreç ve sistem kapsamlı çalışmaların, dokümanlar, yerinde yürütülen incelemeler, değerlendirme ve raporlamalar ile yapılmasını kapsamaktadır.

Sürece yayılmış Danışmanlık çalışmalarında doküman bazında ve yerinde yapılan rutin kontroller ile Proje’nin teknik anlamda değerlendirilmesi, düzenli raporlamalar ile İşveren’in bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Süreç boyunca teknik, mali ve sistem bazında gözden geçirme çalışmaları yapılarak alternatifler değerlendirilmekte ve İşveren’e sunulmaktadır.